คอร์สออนไลน์ จัดทำโดยคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสร้าง platform ของการเรียนรู้ออนไลน์ สำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตร และความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องการการเกษตรและการวิจัย

แบบประเมินคอร์สออนไลน์