ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปลูกกัญชา/กัญชง

สถานะปัจจุบัน
ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
ราคา
ฟรี

เนื้อหาบทเรียนได้ ได้ถูกย้ายไปยังเว็บไซต์ https://kasetdb.agr.ku.ac.th/cannabis-e-learning/